Opisy Heraldyczne opisy znaku Jastrzębiec. Jak rozumięc ten specyficzny język znajdziesz właśnie w tym dziale.
Nazwiska Lista (większości) nazwisk pieczętujących się tym herbem, a użwywa(ło) go około 500 rodzin!
Zdjęcia i rysunki herbu Jastrzębiec Rysunki ukazujące wygląd herbu.

Oto i historia o dzielnym Accipitrynie:*

Gdy z wiary krześcijańskiej Polacy słynęli,
Ze wszystkich stron pogani na nie się rzucili.
Kosz swój na Górze Łysej na bardzo wysokiej,
Położyli, skąd mieli pozor dość szeroki.
Wiedząc o nich, Polacy odpór im dać chcieli,
Ochotnie do ich wojska z swym wojskiem bieżeli,
Które kiedy pogani z dala obaczyli,
Krystusa Pana bluźniać, z krzescijan szydzili.
Wołał jeden z ich wojska: macie tak mężnego,
Co by się chciał ze mną bić w imię Boga swego,
Krzyczy głosem. A w tym mąż Accipitryn rączy,
Koń zarki, serce śmiałe i mężne mający,
Wbieżał prętki na górę, skąd się nie postrzegli,
Porwał męża onego, a niż mu zabiegli
Ścieżkami zwyczajnymi, on w swój obóz wskoczył,
Że go z onych tak rącznych żaden ani zoczył.
Potem gdy mu powiedział wielkość wojska swego,
Dla wielkiej gołoledzi tam przezpieczność jego.
Accipitryn, podkowy zmyśliwszy, gotować
Rozkazał, a kilkaset koni prętko kować.
Sam rześko naprzód skoczył one wielkość jego.
Król zaraz te posługę jego nagradzając,
A inszym do posług swych chęci dodawając,
Iż wynalazł podkowy, bieł meżnie pogany,
Takim znakiem od niego wiecznie piętnowany.
W błękitnym polu nosić rozkazano złoty,
Ptak w hełmie, znak przezwiska, czerstwosci i cnoty.

Wiersz opublikowany dzięki uprzejmości Pani Martyny.

* oczywiście jest to zmyślona legenda - żaden z Piastów nie nadał herbu.